Friday, January 9, 2015

Teks Nasyid Lau Kana Bainana

Berikut ini uraian teks sebuah lagu/nasyid yang menggambarkan kecintaan kepada Rasulullah SAW.

Teks Puisi Pembukaan
يا ربي قد غفلنا وكلنا طمع Wahai Tuhanku, kami telah lalai lupa, Namun setiap orang daripada kami tetap tamakkan, yaa rabii qad ghafilna wa kuluna thoma'un
في عفو Keampunan-Mu, fii 'afuuin
و في كر م dan sifat pemurah-Mu wa fii karomin
و في ا عتا ق dan kebebasan daripada neraka-Mu, wafii 'ataaqi
و جنة مع سيد ا لبثر Dan juga syurga, yang dimasuki bersama-sama penghulu seluruh manusia. wa jannati ma'asaidil basyar
ند عو ك Kami mohon pada-Mu... nada'u ka
ند عو ك ر بي من ا لا عما ف Mohon dengan sangat, wahai Tuhanku,
Dari sudut hati kami yang paling dalam.
nada'u ka rabbi minal 'amaaqi
Teks Lagu
لو كان بيننا الحبيب Kalau Kekasih (Nabi) bersama kita If the beloved (saw) were among us lau kana bainana al habib
لدينا القاصى والقريب Akan berdatanganlah kepada kita yang jauh dan yang dekat Those from far & near will come to him (saw) la dana alqasii wal qariib
من طيبة قبل المغيب Ke Madinah sebelum senja Hoping to see the sun of goodness before it sets min thaibatin qabl al maghiib
طالبا قرب الحبيب Karena hendak dekat dengan Kekasih Desiring to be near to Him (saw) thaliban qurbal habiib
بقربه نفس تطيب Bersamanya nafsu menjadi baik In this company the soul feels great fi qurbihi nafsu thathiib
فتدع الله يجيب Dan berdoalah kepada Allah, akan dijawabNya On that moment If it prays to Allah, Allah will surely answer wa tad'u allaha fa yujiib
انوار طاح لا تغيب Cahayanya mekar takkan padam The light of Taha (saw) will not cease to exist anwaru thaha la taghiib
بلغنا لقاه يا مجيب Sampaikanlah pertemuan kami wahai yang Maha Menjawab Oh Ya Allah who answers prayer, please fulfill our hope to meet him (saw) baliighna liiqahu ya mujiib
هد اكو ن الر حيب Hidayahmu kepada alam merata meluas, hudaka alkaunu rohiib
ر حمة الها دي القر يب Tanda hampirnya kasih sayang Tuhan pemberi hidayah, rahmatal hadiil qoriib
حد يثك النهر العذ يب Hadith-hadithmu ibarat sungai mengalir jernih, haditsuka nnahurul adziib
جوارك الغصن الرطيب Berada di sisimu bagaikan dahan yang tumbuh segar dan basah. jiwarukal ghushnurrathiib
فدتك روحي يا حبيب Untukmu kuserahkan diri aku wahai Kekasih I am willing to sacrifice my life for you fadatka ruuhi ya habiib
محمد مكرم الغريب Muhammad yang memuliakan orang asing Oh beloved (saw) Muhammad saw honor of strangers muhamadun mukriimal ghariib
بقربك الروح تطيب Dengan dekat denganmu hati menjadi tenang In your company the soul feels great bi qurbika rruhu tathiib
يا رحمة للعالمين Wahai rahmat sekalian alam Oh mercy to all the worlds (saw) ya rahmatan lil alamiin 
ياحبيبي يا محمد Wahai kekasihku Muhammad Ya Habibi Ya Muhammad
ياطبيبي يا ممجد Wahai penawarku yg dimuliakan Ya Thobibi Ya Mumajjad
انت ذوالفضل المؤيد Kau yang memiliki segala kelebihan Anta zul-Fadhlil muayyad
جل من صلى عليك Kemuliaan bagi mereka yg berselawat ke atas mu Jalla man sholla 'alaik

Sumber

Komentar

http://www.youtube.com/watch?v=jVEU6LLqSLM
If the beloved were among us
Those from far & near will come to him
Hoping to see the sun of goodness before it sets
Desiring to be near to Him
In His company the soul feels great
On that moment If it prays to Allah, Allah will surely answer
The light of Taha will not cease to exist
Oh You who answers prayer please fulfill our hope to meet him
I am willing to sacrifice my life for you
Oh beloved
Muhammad honor of strangers
In your company the soul feels great
Oh mercy to all the worlds (s.a.w)

No comments:

Post a Comment

Silakan meninggalkan komentar anda terhadap artikel ini